3.5 C
Śrem
poniedziałek, 30 stycznia, 2023
Swiper demo
spot_imgspot_img
Swiper demo
Strona głównaAktualnościMożna starać się o dofinansowanie do wyprawki szkolnej – program dedykowany osobom...

Można starać się o dofinansowanie do wyprawki szkolnej – program dedykowany osobom z niepełnosprawnościami

Śremski ratusz informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023. Jest to element realizacji rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym zakłada dofinansowanie do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Pomoc w ramach programu udzielna jest uczniom:

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych powyżej,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w pkt. 1 – 6 i 8.

Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc?

Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek. Do dnia 12 września 2022r. należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której w roku szkolnym 2022/2023 będzie uczęszczać dziecko. Wniosek może złożyć pełnoletni uczeń lub jego opiekunowie, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Trzeba także pamiętać o załącznikach. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Więcej szczegółów na stronie srem.pl

Oprac. DG

Materiał Partnera

Agencja marketingowa KT24.agency

0
Potwierdza to ich bogate portfolio – współpracowały z nimi znane wszystkim śremianom firmy takie jak: KT-24 – dystrybutor urządzeń do domu, ogrodu i warsztatu,...