31 C
Śrem
poniedziałek, 15 sierpnia, 2022
Swiper demo
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
Strona głównaAktualnościASF. Niemal pół powiatu w strefie czerwonej
- reklama -spot_img
- reklama -spot_img
- reklama -spot_imgspot_img
spot_img

ASF. Niemal pół powiatu w strefie czerwonej

To było do przewidzenia. Po tym, jak ASF wykryto w gospodarstwie w Bieżyniu wojewoda wielkopolski wyznaczył nowe obszary dla stref czerwonej i niebieskiej. Dotyczą one także naszego powiatu.

Strefy ASF

Z terenu powiatu śremskiego jedynie gmina Książ Wlkp. nie jest objęta żadną ze stref ochronnych ASF. Pozostałe znajdują się albo w niebieskiej, albo częściowo w czerwonej strefie. To wypadowa ujawnienia w gmin Krzywiń drugiego w tym roku w kraju ogniska afrykańskiego pomoru świń.

Nowe granice stref dla powiatu śremskiego

W związku z tym wojewoda wielkopolski wyznaczył nowe granice stref. Czerwona sięga połowy gmin Śrem oraz Dolsk. Na pozostałych połowach znajduję się strefa niebieska. Także niebieską strefą objęta została gmina Brodnica. Póki co Książ Wielkopolski się uchował – i nie znajduje się w żadnej ze stref, a tym samym hodowcy trzody nie są objęci żadnymi restrykcjami z tego wynikającymi.

Gdzie czerwona a gdzie niebieska?

Granicę stref stanowi w gminie Dolsk droga wojewódzka 434 i 437. Wszystko co znajduje się na zachód od tych dróg objęte jest strefą czerwoną ASF. Z kolei na terenie gminy Śrem granicę wyznacza droga wojewódzka 434 od Dolska w kierunku ul. Staszica i dalej ul. Grunwaldzką w al. Solidarności i dalej drogą wojewódzką 310 do granicy z gminą Brodnica. Również w przypadku gminy Śrem wszystko po stronie zachodniej tej granicy znajduje się w czerwonej strefie.

mapa ASF
źródło wetgiw.gov.pl

Jakie są restrykcje w strefie niebieskiej?

W obrębie strefy niebieskiej wprowadzono następujące nakazy i/lub ograniczenia:

 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świnie muszą zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii.

Poza strefę niebieską w granicach Polski mogą być podejmowane następujące działania:

 • można przemieszczać świnie tylko w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni,
 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia.

Jakie muszą być spełnione dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

 • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Jakie obowiązują restrykcje w strefie czerwonej?

 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni jest możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).

Poza strefę czerwoną w granicach Polski mogą być podejmowane następujące działania:

 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
 • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń: muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń z obszaru zagrożenia albo objętego ograniczeniami, strefy niebieskiej ani czerwonej,
 • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i uzyskały świadectwo zdrowia.
Michał Czubak
Michał Czubak
Dziennikarz. Publikował w prasie i telewizji m.in. w Polska The Times, Głos Wielkopolski, TV Wielkopolska.

A to ciekawe