19 C
Śrem
poniedziałek, 4 lipca, 2022
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
Strona głównaMateriał partneraCzym leasing finansowy różni się od leasingu operacyjnego
- reklama -spot_imgspot_img
- reklama -spot_imgspot_img
- reklama -spot_imgspot_img
- reklama -spot_imgspot_img
- reklama -spot_img
- reklama -spot_imgspot_img
spot_img

Czym leasing finansowy różni się od leasingu operacyjnego

Leasing to forma umowy pomiędzy leasingowcem, który jest stroną finansującą, a leasingobiorcą, stroną korzystającą. Prościej ujmując, leasing można przyrównać do zakupu na raty, w której leasingodawca oddaje wybraną rzecz w ręce leasingobiorcy, a ten, na podstawie ustalonej ceny w umowie, uiszcza opłatę za dany przedmiot każdego miesiąca. Istotną różnicą między zakupem na raty, a leasingiem jest fakt, że przez cały czas trwania umowy, strona korzystająca ma możliwość użytkowania nabytego przedmiotu lub nieruchomości, jednocześnie nie będąc jej właścicielem. Dodatkowo leasingobiorca ma w każdej chwili możliwość prawa zakupu za cenę, która została ustalona z góry. Leasing najczęściej dotyczy samochodów, jednak mogą być to także nieruchomości, czy wyposażenia firm. W zależności od tego co jest przedmiotem leasingu, a także skonstruowanej umowy, istnieje kilka form leasingu.

Czym jest leasing finansowy?

Leasing finansowy umożliwia sporo korzystnych rozwiązań. W szczególności dotyczy to przedsiębiorców inwestujących w środki trwałe o dużej wartości. W przypadku tego rodzaju leasingu umowa obejmuje zazwyczaj okres 12 miesięcy lub więcej. Dodatkowym atutem tej formy leasingowej jest, możliwość rozliczenia VAT-u względem całej wartości nabytego przedmiotu, a także odsetek już w początkowym okresie umowy. Leasing finansowy traktowany jest jako forma dostawy towarów. Powoduje to, że stawka podatku VAT jest dokładnie taka sama jak dla przedmiotu leasingu. Warto skorzystać z oferty i dowiedzieć się więcej: https://pragmago.pl/porada/leasing-operacyjny-a-finansowy-roznice/.

Czym jest leasing operacyjny?

To forma leasingu polegająca na oddaniu w użytkowanie trwałego środka w zamian za opłacanie rat leasingowych. Przedmiot nabyty przez stronę korzystającą pozostaje w jej własności, dzięki czemu można dokonać odpisów amortyzacyjnych. Ważną korzyścią, jaka płynie z tej formy leasingu, jest fakt, że po wygaśnięciu umowy leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu. Dodatkowo wszystkie opłaty jakich dokonuje leasingobiorca tj. opłaty wstępne, czynsz leasingowy oraz inne wydatki, które niezbędne są do utrzymania przedmiotu leasingu, strona korzystająca może wpisać w koszty uzyskania przychodu.

Czym różni się leasing finansowy od operacyjnego?

W przypadku umowy leasingu operacyjnego musi ona spełniać ściśle określające warunki, które obowiązują w przepisach. Czas trwania umowy nie może być krótszy od 40% czasu amortyzacji przedmiotu leasingu. Umowa maksymalnie może trwać 60 miesięcy. Leasing operacyjny nie ma żadnych ograniczeń, które dotyczą minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. Jedynym warunkiem jakie musi spełniać leasing operacyjny, jest to, aby został zawarty na czas określony, który zostaje ustalony pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Znaczną różnicą pomiędzy leasingiem finansowym, a operacyjnym jest wysokość kosztów podatkowych, które dotyczą umowy leasingu jaką jest konieczność dokonywania amortyzacji, nabytego w ramach leasingu, przedmiotu. W przypadku leasingu operacyjnego jest to niższy koszt, przez co częściej jest on wybierany przez przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dopiero pojawiają się na rynku. Jeżeli chodzi o leasing finansowy już na początku trwania umowy należy zapłacić całą kwotę VAT. Ważną różnicą, którą trzeba brać pod uwagę, przy wyborze formy leasingu są różnice w rozliczaniu. W leasingu operacyjnym to firma leasingująca jest odpowiedzialna za wpisanie przedmiotu do ewidencji środków trwałych oraz dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Podczas, gdy w leasingu finansowym to leasingobiorca jest odpowiedzialny za tę kwestię. Kolejne różnice to sposób rozliczania podatku od towarów i usług. W przypadku leasingu finansowego to przedsiębiorca, który dokona odbioru przedmiotu ma obowiązek uiścić opłatę z góry podczas pierwszej raty. W leasingu operacyjnym podatek od towarów i usług jest naliczany do każdej raty leasingowej. W szczególności warto zwrócić uwagę na leasing samochodu osobowego. Tej sytuacji dotyczą ogólne przepisy odliczania podatku VAT od zakupu takiego pojazdu. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć 50% naliczonego podatku od usług i towarów. Przy leasingu finansowym dla strony korzystającej nie ma problemu. Od jednorazowo uiszczonej kwoty odlicza wspomnianą wyżej część podatku. Nieodliczona część, która pozostała, zwiększa wartość początkową samochodu. W przypadku leasingu operacyjnego jest to większa trudność, gdyż VAT-owi będzie podlegało 50% podatku od każdej zapłaconej raty. Dlatego też konieczne jest prowadzenie osobnej ewidencji, która pozwala na odnotowanie, jaka część VAT-u została dotychczas już odliczona.

A to ciekawe