16.2 C
Śrem
piątek, 20 maja, 2022

Strona główna Aktualności Brodnica Budżet na poziomie 25 mln zł
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -

Budżet na poziomie 25 mln zł

Jednogłośnie 15 głosów za przyjęto na sesji rady gminy Brodnica z dnia 20 grudnia przyszłoroczny projekt budżetu gminy. Ten opiewa dokładnie na 25.243.546,76 zł po stronie dochodów gminy.

Z tej sumy przekraczającej 25 mln zł po stronie dochodów bieżących mamy 22.148.028,20 zł zaś pozostałe 3.095.518,56 zł to dochody majątkowe gminy Brodnica. Z kolei na drugiej szali, a więc po stronie wydatków na 2022 rok znajduje się kwota 28.886.359,67 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 21.685.153,77 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 7.201.205,90 zł.

Powstały w ten sposób deficyt budżetowy w wysokości 3.642.812,91 zł. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  w kwocie 1.054.224,84 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.504.250,00 zł, a także z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.084.338,07 zł.

Łączna kwota przychodów dla gminy Brodnica w budżecie na 2022 rok to 4.133.062,91 zł, z kolei planowane rozchody to 490.250,00 zł.

W przyszłorocznym budżecie gminy Brodnica największą część wydatków pochłoną inwestycje drogowe. Gmina ma w planach wybudować oraz wyremontować drogi na terenie gminy na łączną kwotę wynoszącą 3.379.000,00 zł. W dalszej części po stronie wydatków znajdują się środki z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową wsi – 2.591.567,31 zł.

Dyskusji, pytań czy wątpliwości podczas obrad rady gminy nie było. Także żadna z komisji opiniujących plan budżetu nie miała zastrzeżeń do projektu. Identyczne zdanie w tej sprawie miała Regionalna Izba Obrachunkowa, która także nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała projekt, który następnie przyjęli radni. – Stanowisko RIO po raz kolejny jest dla nas bardzo zadowalające – opinię RIO komentował wójt Pakowski. – Ze swojej strony mogę wyrazić ogromne zadowolenia, że to wszystko tak wygląda – dodał.

– Życzę nam wszystkim, żeby w przyszłym roku znaleźli się wszyscy wykonawcy na te nasze ambitne plany. Trzeba wyraźnie podkreślić, że takich wartości inwestycyjnych, które planujemy na przyszły rok w naszej gminie nie było od wielu lat. Trzymajmy więc kciuki za pozytywne rozstrzygnięcia zamówień publicznych i dalej za sprawne oraz płynne wykonawstwo, bo na ternie całej gminy, bez pomijania jakiegokolwiek sołectwa, inwestycje będą – mówił wójt Marek Pakowski do radnych gminy Brodnica.

Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!

Michał Czubak
Dziennikarz. Publikował w prasie i telewizji m.in. w Polska The Times, Głos Wielkopolski, TV Wielkopolska.

A to ciekawe

Motocyklem wbił się pod samochód. Trafił do szpitala

Dziś to już drugie zdarzenie na tym odcinku drogi wojewódzkiej. Wcześniej na centrum ogrodniczego zderzyły się dwa pojazdy. Teraz do niego doszło na wysokości...

Sikorskiego. Zderzenie dwóch aut na prostej

Służby informacje o zderzeniu pojazdów otrzymały około godziny 9.30. Ze zgłoszenia wynikało, że na prostym odcinku drogi wojewódzkiej 310 w Psarskiem doszło do zderzenia...

Zaproszenie na Książkę z autografem – The Wind Of Change

Muzeum Śremskie wraca z cyklem spotkań z autorami książek. – Wracamy w nieco zmienionej formule i w nowej, atrakcyjnej formie – zapewniają organizatorzy. Pierwsze wydarzenie...