9.5 C
Śrem
poniedziałek, 18 października, 2021
Strona główna Aktualności Śrem Czy śremska straż miejska karze niefrasobliwych użytkowników elektrycznych hulajnóg?
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -

Czy śremska straż miejska karze niefrasobliwych użytkowników elektrycznych hulajnóg?

Od poniedziałku 30 sierpnia strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Mogą karać mandatami kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego i rowerzystów. Spytaliśmy komendanta Marian Golińskiego, jak z tym karaniem wygląda na terenie naszego miasta.

Ustawa regulująca status prawny hulajnóg elektrycznych weszła w życie w maju. Przepisy wprowadziły m.in. ograniczenia w poruszaniu się elektryczną hulajnogą zależne od wieku. Wcześniej stan prawny hulajnóg elektrycznych pozostawał nieuregulowany. Z końcem sierpnia strażnicy miejscy otrzymali nowe uprawnienia. Było to możliwe na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 lipca.

– Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2021 r. strażnicy miejscy uzyskali uprawnienie do ścigania kierujących naruszających zasady poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego przez kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych – przypomina przepisy Marian Goliński, komendant śremskiej straży miejskiej.

– Nowe przepisy dla tej grupy kierujących obowiązują od 20 maja br., ale w związku ze znikomą ich promocją czy popularyzacją np. w środkach masowego przekazu, strażnicy obecnie poprzestają na pouczeniach i informowaniu kierujących o nowych rozwiązaniach odpowiada zapytany, jak egzekwowane one są przez jego podkomendnych.

Wiele kontrowersji budzą te zapisy w przepisach, które wskazują na prędkości hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego. Wedle nich prędkość tychże na chodnikach ma być zbliżona do prędkości pieszego, która jak wiemy jest zmienna dla wielu osób w różnym wieku. Jak zatem strażnicy będą oceniać czy hulajnoga lub rower jechał za szybko po chodniku? Śremscy strażnicy miejscy takich urządzeń pomiarowych nie mają. Zatem prędkość będzie oceniana… na oko? Zapytaliśmy o to wprost. W odpowiedzi usłyszeliśmy: – Co do drugiego pytania, nie jest to pierwszy przypadek wprowadzenia przez ustawodawcę nieostrych przepisów w prawie o ruchu drogowym i pozostawienia funkcjonariuszom oceny zgodności zachowania kierującego z prawem. W razie sporu co do zasadności przyjętego  stanowiska przez funkcjonariusza, stronie przysługuje zawsze prawo odmowy przyjęcia proponowanej grzywny i żądanie skierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd – wymijająco odpowiada Goliński.

Nowe prawo oprócz regulacji prędkości elektrycznych hulajnóg wprowadza także inne obostrzenia jak: zakaz kierowania hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, zakaz przewożenia hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych osób, zwierząt i przedmiotów, zakaz ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych pojazdów czy zakaz pozostawiania hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

My szczególnie, w interesie mieszkańców miasta, liczymy, że straż miejska nie będzie pobłażliwa w zakresie karania użytkowników e-hulajnóg za pozostawianie ich byle jak i byle gdzie, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, o czym zresztą sami informowaliśmy.

Michał Czubak
Dziennikarz. Publikował w prasie i telewizji m.in. w Polska The Times, Głos Wielkopolski, TV Wielkopolska.

A to ciekawe

Autobus stanął w płomieniach. Nocna akcja strażaków

Nocą, kilka minut po godzinie 3, straż pożarna została powiadomiona o pożarze autobusu jak się później okazało na ul. Włókniarzy w Śremie. Zgłoszenie było...

Uwijali się, jak w ukropie. Zamenhofa już otwarta

W czwartek 7 października rozpoczął się remont ul. Zamenhofa w Śremie. Natomiast już w piątek 15 października w godzinach wieczornych z ulicy zniknęła większość...

30-lecie Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej Śremsong

Cykl koncertów inauguruje obchody 30. rocznicy Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej Śremsong, którego finałem będzie koncert jubileuszowy w maju 2022 roku. Organizatorem koncertów jest Janusz...