0.1 C
Śrem
poniedziałek, 6 grudnia, 2021
Strona główna Aktualności Dolsk Wyższe diety radnych w gminie Dolsk
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -

Wyższe diety radnych w gminie Dolsk

Przysłowiową kością niezgody okazała się uchwała w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych z gminy Dolsk. Decyzja podjęta została podczas sierpniowej sesji (25.08.) Za przyjęciem uchwały głosowało ośmiu radnych spośród dwunastych obecnych na posiedzeniu. Kto był za, a kto przeciw podwyżkom?

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustalanie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej, które ponoszą radni, należy do kompetencji rady gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna wysokość diety w gminie poniżej 15 tys. mieszkańców nie może przekroczyć 1 342,70 zł. Ustalenie wysokości zwrotu kosztów podróży służbowej, zgodnie z rozporządzeniem, reguluje rada gminy w drodze uchwały.

Zgodnie z podjętą uchwałą, radnym przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna w wysokości od 15 do 45 proc. wskaźnika przeliczeniowego. Radni, którzy nie zasiadają w żadnej komisji, otrzymają dietę w wysokości 15 proc. wskaźnika przeliczeniowego. Dietę w wysokości 20 proc. wskaźnika przeliczeniowego otrzymają członkowie poszczególnych komisji rady, a w przypadku przewodniczącego komisji będzie to kwota 25 proc. wskaźnika przeliczeniowego. Przewodniczący rady otrzyma dietę w wysokości 45 proc. wskaźnika przeliczeniowego, a jego zastępca – 25 proc.

Dieta radnego biorącego udział w pracach komisji doraźnej wyniesie 30 zł za każdy udział w posiedzeniu, aczkolwiek nie może być ona wyższa niż 90 zł w danym miesiącu. Radny, który pełni kilka funkcji, otrzyma jedną zryczałtowaną dietę w najwyższej wysokości. Należna dieta jest zmniejszana o 10 proc. w przypadku nieobecności na sesji lub nieobecności na sesji i posiedzeniu komisji w tym samym dniu, bądź o 5 proc. jeśli nieobecność dotyczy wyłącznie posiedzenia komisji. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy radny został oddelegowany do odbycia podróży służbowej – wówczas dieta nie ulega zmniejszeniu.

Uchwała dotycząca zmiany w naliczaniu diet radnych odbiła się głośnym echem nie tylko wśród radnych, ale także w lokalnym środowisku. Jak wynika z pojawiających się w mediach społecznościowych wyliczeń i publikacji, w roku 2022 budżet gminy uszczupli się nawet o 33 556,80 zł.

Ja jako radny gminy Dolsk życzyłbym sobie, żeby radnym nie podwyższać diet, tylko te pieniążki przeznaczyć dla świetlicowych, bo w roku 2022 my nie będziemy mieć w gminie żadnej świetlicowej – argumentował swoje stanowisko radny Andrzej Michałowski

Podobną opinię wyraził radny Jarosław Kaczmarek, który przypomniał, że wnioskował „o bzdurne 650 zł na połączenie miejscowości Mełpin z gminą Śrem”. Wnioskowanej kwoty radny Kaczmarek nie otrzymał.

Głos w dyskusji zabrała również radna Janina Pawełczyk. – Jeżeli przez rok będą obowiązywały zaproponowane stawki, to jest kwota rocznie około 25 tys. zł. Od 1 stycznia znacznie wzrosną najniższe uposażenia. W związku z tym wzrosną także diety radnych. I ja stoję na stanowisku, że podwyżka w dniu dzisiejszym nie powinna zostać uchwalona. Chciałam też zapytać, czy przyszliście tutaj, aby odnosić korzyści z tego, czy przyszliśmy pracować społecznie? – pytała.

Zasadność wprowadzenia zmian w naliczaniu diet radnych zauważył natomiast radny Jacek Woroch, zaznaczając, że radni, którzy pracują zawodowo tracą zarobki, a tym samym dieta jest przeznaczana na pokrycie strat, jakie ponoszą. Jak zauważył radny Woroch, najbardziej komfortową sytuację mają w tym przypadku rolnicy, którzy sami ustalają czas pracy i mogą przyjść na sesję.

Dyskusję podsumował przewodniczący rady – Romuald Nawrot stwierdzając, że przedstawiony projekt uchwały stanowi odpowiedź na pojawiające się wnioski, a jego celem jest uregulowanie kwestii diet wypłacanych radnym.

A to ciekawe

IV Kiermasz Bożonarodzeniowy w Brodnicy już za nami

5 grudnia w Brodnicy, przed Urzędem Gminy w Brodnicy odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy. To już czwarta edycja kiermaszu, który rok rocznie cieszy cię sporym...

IMGW ostrzega przed oblodzeniem

Alert pogodowy dla powiatu śremskiego wydany został dzisiejszego dnia. W nim IMGW ostrzega przed oblodzeniem, które mogą wystąpić na drogach oraz chodnikach. Komunikat pogodowy...

CERT ostrzega. Uważajcie na oszustów grasujących w sieci

Wielu z nas zamieniło tradycyjne zakupy przedświąteczne na zakupy w sieci. Wiedzą o tym także przestępcy, którzy próbują wykorzystać tę sytuację i oszukać niczego...