17.9 C
Śrem
czwartek, 7 lipca, 2022
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
Strona głównaMateriał partneraJak zorganizować wywóz gruzu w Śremie?
- reklama -spot_imgspot_img
- reklama -spot_img
- reklama -spot_imgspot_img
spot_img

Jak zorganizować wywóz gruzu w Śremie?

Prace remontowe, szczególnie jeżeli wiążą się z przebudową, zawsze generują spore ilości gruzu i różnych innych odpadów budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno usuwać gruzu, wyrzucając go do zwykłych pojemników na śmieci, bowiem opłata za ich wywóz, którą uiszczamy co miesiąc, nie obejmuje utylizacji gruzu budowlanego. Legalne pozbycie się gruzu regulują odpowiednie rozporządzenia. Jak zorganizować wywóz odpadów budowlanych, w tym gruzu?

Zasady składowania i wywozu gruzu

Powstający podczas prac remontowo-budowlanych gruz należy wywieźć w przeznaczone do tego miejsce. Pozostawienie go na działce bądź wywiezienie we własnym zakresie w dowolne miejsce jest niedopuszczalne ze względu na zanieczyszczenie terenu, ale również z uwagi na możliwość skażenia środowiska na skutek przeniknięcia do gruntu i wód podskórnych substancji toksycznych, mogących znajdować się w gruzie. Przechowywanie niezabezpieczonego gruzu na własnej działce lub wywiezienie go na tzw. dzikie wysypisko (np. do lasu) podlega karze grzywny.

Zgodnie z prawem, powstający w czasie prac gruz i odpady budowlane należy umieszczać w specjalnie przystosowanych do tego kontenerach bądź workach (tzw. big bag). Najprostszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest zamówienie kontenera lub worka ze specjalistycznej firmy, zajmującej się wywozem gruzu. Odbierze ona odpady, przewiezie w miejsce przeznaczone do składowania lub recyklingu. W tym drugim wypadku odpady budowlane dzielone są na frakcje (gruz czysty lub zmieszany). Czysty gruz jest rozdrabniany i poddawany ponownemu przetwarzaniu, natomiast zmieszany podlega dalszym procesom oczyszczającym i uzdatniającym.

Kontenery na gruz

Firma SKIP, funkcjonująca na terenie Poznania i okolic (w tym także w Śremie) dysponuje specjalistycznymi pojazdami, które dowożą i odbierają kontenery na gruz. W zależności od zapotrzebowania klienta można wynająć kontener mniejszy, przeznaczony do wywozu gruzu i odpadów od klientów indywidualnych. Kontenery większe są przeznaczone dla inwestorów na dużych budowach (deweloperów), w celu szybszego i sprawniejszego oczyszczania placów budowy. Metalowe, solidne kontenery mają pojemność od 1,7 m3 do 16 m3 i przystosowane są do załadowania dużymi ciężarami. Ponadto mają obniżane burty, co znacznie upraszcza pełen załadunek pojemnika.

  • Kontener najmniejszy (1,7 m3) – przeznaczony jest do wywozu gruzu oraz innych ciężkich odpadów z niewielkich posesji
  • Kontener średni (2,7 m3) – nadaje się do wywozu gruzu powstałego przy remontach, związanych ze skuwaniem glazury w kuchni lub łazience
  • Kontener średni (3,7 m3) – do wywozu odpadów gruzowych wielkogabarytowych
  • Kontener większy (6,0 m3) – przeznaczony do wywozu ziemi i gliny z wykopów (małej ilości odpadów ciężkich)
  • Kontener duży (8,0 m3) – do wywozu większych ilości gruzu z dużych budów i dużych remontowanych obiektów
  • Kontener największy (16 m3), dodatkowo wyposażony w drzwiczki do wjazdu taczką, przeznaczony do wywozu czystego, lżejszego, ale objętościowego gruzu.

W przypadku wywozu gruzu z wyższych kondygnacji domów, bloków mieszkalnych lub kamienic można wraz z kontenerem zamówić dostarczenie rury zsypowej (rękawa) do gruzu. Umożliwia to uniknięcie uciążliwego ręcznego znoszenia gruzu, a tym samym zaoszczędzenie sił i czasu.

Firma posiada wszelkie niezbędne pozwolenia i certyfikaty na przewóz i składowanie gruzu, jak również zajmuje się jego recyklingiem za pomocą nowoczesnych metod. Umożliwia to zaoferowanie najniższych cen wywozu gruzu.

Wywóz gruzu w Śremie

Śrem jest niewielkim miastem i gminą, położoną w bliskim sąsiedztwie Poznania. Jest to jedno z najstarszych miast Polski. Obecnie przewiduje się rozwój budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego i wybudowanie związanej z nim infrastruktury, przede wszystkim ulic i obiektów handlowo – usługowych. Miasto rozwija się prężnie dzięki coraz większemu napływowi ludności, chcącej zamieszkać w bliskości Poznania,  z uwagi m.in. na znacznie niższe ceny, w tym oczywiście mieszkań i domów. Wszystko to wiąże się z perspektywą większego zapotrzebowania na obsługę placów budowy w aspekcie wywozu gruzu i odpadów budowlanych.

Daje to asumpt firmie SKIP do poszerzenia zakresu świadczonych usług wywozowych. Oprócz wspomnianego już wynajmu kontenerów firma świadczy usługi HDS (hydraulicznych dźwigów samochodowych). Jest to wywóz gruzu, ziemi i odpadów za pomocą wywrotek z załadunkiem łyżką HDS. Wywrotki mają pojemność 10 – 12 m3 trzystronny kiper, dźwig HDS i mogą przewieźć 8 palet.

Nie trzeba znać się na technicznej stronie usługi. W firmie zatrudnieni są specjaliści, którzy w profesjonalny sposób doradzą rodzaj kontenera do wynajęcia, zakres usługi, itp. W zależności od zapotrzebowania klienta zostanie sporządzona kompletna oferta z ceną i uzgodniony termin. Wywóz gruzu w Śremie można zorganizować drogą mailową lub telefonicznie. Firma ma doświadczenie w obsłudze zarówno pojedynczych klientów mniejszych, jak i dużych firm deweloperskich, ponadto jest elastyczna i do każdego klienta podchodzi w sposób indywidualny.

Nie tylko gruz budowlany

Oprócz gruzu budowlanego można zamówić wywóz innych śmieci i odpadów, m.in. pobudowlanych i poremontowych, ceramiki budowlanej, skutego tynku, dachówek (np. po remoncie i wymianie dachu), styropianu, gipsu, siporeksu, papy, itp. Większość odebranych odpadów poddawana jest recyklingowi, zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Ponadto można zamówić wywóz odpadów zielonych – trawy, liści, gałęzi, innych odpadów ogrodowych. Tego rodzaju odpady również są wywożone w kontenerach. Usługa jest dostępna w Poznaniu i wszystkich okolicznych miejscowościach, w tym w Śremie.

Kontenery podstawiane są we wskazane miejsce. Jednak w przypadku trudnych warunków dojazdowych należy o tym wcześniej poinformować w celu przygotowania kierowcy na ewentualne niedogodności. Czas wynajęcia kontenera ustalany jest indywidualnie z klientem.

Firma nie przyjmuje do przewozu odpadów niebezpiecznych. Należą do nich baterie, akumulatory, świetlówki, rozpuszczalniki, farby, lakiery, benzyna, oleje, leki, opakowania po aerozolach, nawozach, pestycydach i zużyte opatrunki. W kwestii ich wywozu należy skontaktować się z Urzędem Gminy.

A to ciekawe