9.5 C
Śrem
poniedziałek, 18 października, 2021
Strona główna Aktualności Modernizacja stadionu – kolejne kłopoty z wyborem wykonawcy
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -

Modernizacja stadionu – kolejne kłopoty z wyborem wykonawcy

W drugiej połowie maja br. ogłoszono przetarg na kolejny etap modernizacji stadionu miejskiego w Śremie. W czerwcu zaczęły się schody, bowiem po otwarciu ofert okazało się, że środki zapisane na ten cel były za małe. Zabrakło kwoty miliona złotych. I gdy już wydawało się, że kolejne postępowanie zakończy się sukcesem i uda się wyłonić wykonawcę, znów klapa. Część zamówienia trzeba było anulować.

Zacznijmy jednak od początku. W maju br. w Biuletynie Informacji Publicznej śremskiego ratusza pojawiło się ogłoszenie o przetargu. Zamówienie dotyczyło kolejnego etapu przebudowy obiektu sportowego w Parku im. Powstańców Wlkp. i podzielone było na dwie części (prace budowlane i wyposażenie obiektu sportowego).

Ratusz zaplanował m.in. wykonanie bieżni o długości 400 m oraz nowej infrastruktury lekkoatletycznej. Miały powstać dwie skocznie w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, nowa trybuna, ogrodzenie bieżni i obiektu sportowego, nowe chodniki i dojścia z kostki brukowej. Ten etap prac zakładał również wyposażenie pomieszczeń socjalnych.

Tymczasem po otwarciu ofert okazało się, że po raz kolejny ceny podane przez wykonawców nijak miały się do planów urzędu. Kwoty rozmijały się nawet o milion złotych! Burmistrz musiał prosić o wsparcie radę miejską, która ostatecznie zgodziła się na przesunięcie środków. I tak z planowanych 1,7 mln zł udało się uzbierać 2,7 mln zł. I gdy już wydawało się, że postępowanie przetargowe zakończy się sukcesem i uda się wyłonić wykonawcę, znów klapa.

Czytaj także: Kłopoty z modernizacją stadionu

Otóż 25 czerwca gmina poinformowała, że wykonanie robót budowlanych i elektrycznych, związanych z infrastrukturą sportową powierza firmie MULTISPORT Boiska Sportowe Sp. z o.o. z Jaworzna za cenę 2 724 940, 92 zł. Do podpisania umowy jednak nie doszło. Zatem gmina zadanie powierzyła kolejnej firmie wyłonionej w drodze przetargu – Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy za cenę 2 857 828, 08 zł.

W uzasadnieniu tej decyzji czytamy: W związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza ze wszystkich złożonych ofert w postępowaniu i w pełni zgodna w SWZ, Zamawiający zgodnie z art. 263 ustawy Pzp wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Część zamówienia trzeba było anulować

Jednak to nie koniec kłopotów. Mimo że już wcześniej udało się dość sprawnie wyłonić wykonawcę, który miał odpowiadać za wyposażenie budynku zaplecza technicznego, zamówienie trzeba było anulować.

17 czerwca gmina poinformowała, że za ten etap prac odpowiedzialna będzie firma Usługi Ogólnobudowlane Adam Hołderny z Mechlina, który zaoferował kwotę 325 879,52 zł. Tymczasem miesiąc później urzędnicy zmuszeni byli do unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty, bowiem inna z firm biorących udział w przetargu, złożyła odwołanie.

W uzasadnieniu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty czytamy:

W dniu 22 czerwca 2021 r. Zamawiający otrzymał odwołanie od firmy OFFICE PLUS Wrocław Sp. z o. o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawie wysłane do Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 1853/21 żądające unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonania ponownej oceny ofert.
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o oświadczenia i informacje złożone w toku postępowania przez Wykonawcę – Adama Hołdernego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Ogólnobudowlane Adam Hołderny, ul. Świerkowa 2 Mechlin, 63-100 Śrem. Firma OFFICE PLUS Wrocław Sp. z o. o. w złożonym odwołaniu uprawdopodobniła okoliczności wskazujące na konieczność unieważnienia czynności wyboru oferty dla części II zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny i badania ofert.

Natomiast w innym uzasadnieniu urząd miejski powołuje się na zapis mówiący o tym, że

„Zamawiający wskazał, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 300 000,00  zł. Najtańsza złożona oferta w postępowaniu opiewa na kwotę 354 477,02   zł. Zamawiający nie posiada środków, które pozwalałyby zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do wysokości złożonej oferty, w związku z tym konieczne stało się unieważnienie postępowania”.

Podsumowując… Nie 2,7 a 2,8 mln zł zapłacimy za prace budowlane, bowiem druga z wybranych ofert była wyższa. I nie w czerwcu, w lipcu, a najwcześniej w sierpniu poznamy wykonawcę odpowiedzialnego za wyposażenie budynku zaplecza technicznego.

Dominika Górna
Dziennikarz, politolog i kibic speedwaya

A to ciekawe

Tysiące złotych dla Oskarka

W mienioną niedzielę w Chaławach w Brodnicy przy świetlicy wiejskiej odbył się piknik charytatywny dla Oskara Marciniaka z Kokorzyna w powiecie kościańskim. To odpowiedź...

Autobus stanął w płomieniach. Nocna akcja strażaków

Nocą, kilka minut po godzinie 3, straż pożarna została powiadomiona o pożarze autobusu jak się później okazało na ul. Włókniarzy w Śremie. Zgłoszenie było...

Uwijali się, jak w ukropie. Zamenhofa już otwarta

W czwartek 7 października rozpoczął się remont ul. Zamenhofa w Śremie. Natomiast już w piątek 15 października w godzinach wieczornych z ulicy zniknęła większość...