21.5 C
Śrem
sobota, 2 lipca, 2022
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
Strona głównaAktualnościŚremTa decyzja kończy sprawę
- reklama -spot_imgspot_img
- reklama -spot_imgspot_img
- reklama -spot_imgspot_img
- reklama -spot_imgspot_img
- reklama -spot_img
- reklama -spot_imgspot_img
spot_img

Ta decyzja kończy sprawę

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu rozpatrzyło wniosek Starosty Śremskiego z 22 stycznia br. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Śremu z 21 sierpnia 2020 roku w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla planowanej budowy fabryki elektrolitu w Śremie. SKO nie stwierdziło podstaw do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie nieważności decyzji.

W związku z powyższym firma Capchem wydała komunikat prasowy. Czytamy w nim, że: Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Poznaniu uznało, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej, dotyczącej fabryki elektrolitu w Śremie. To kolejne potwierdzenie, że Capchem dopełnił wszystkich wymaganych prawem wymogów środowiskowych.

Kolejna instytucja potwierdziła, że inwestycja w Śremie została przygotowana zgodnie z przepisami – podkreśla Joanna Pawlicka, Project Site Manager w Capchem Poland – Stanowisko SKO oraz kolejne sygnały od mieszkańców dają nam poczucie, że dzięki naszym staraniom fabryka elektrolitów nie budzi już takich wątpliwości, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Zanim jednak uruchomimy produkcję, czeka nas jeszcze dużo pracy, więc zgodnie z planem i procedurami działamy dalej.

Starosta Śremski wnosząc do SKO o unieważnienie decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Śremu, wyraził wątpliwości, czy decyzja burmistrza Śremu w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla budowy zakładu firmy Capchem jest zgodna z prawem. Chodziło o kwalifikację prawną przedsięwzięcia firmy Capchem. Zgodnie z zapisami ustawy środowiskowej ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zależy od tego, czy zawsze znacząco będzie ono oddziaływać na środowisko, czy też może ono tylko potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W zależności od przyjęcia jednej z przytoczonych wyżej kwalifikacji, sporządzenie oceny (raportu) oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko byłby warunkiem koniecznym lub nie.

Kolegium samorządowe zwróciło uwagę, że: (…) kwestia kwalifikacji przedsięwzięcia należy do sfery rozpoznania sprawy administracyjnej co do istoty. Tymczasem w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności organ administracji publicznej nie rozpoznaje ponownie sprawy co do istoty, a wyłącznie dokonuje oceny czy decyzja zwiera jedną z wad określonych w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. Takiego błędu Kolegium się nie dopatrzyło.

SKO podkreśliło w swoim uzasadnieniu, że w toku postępowania Burmistrz Śremu wziął pod uwagę kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz zwrócił się o opinie do organów współdziałających. Żaden z nich nie zakwestionował kwalifikacji przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przy czym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a jedynie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie stwierdził potrzebę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Skoro Burmistrz Śremu dokonał określonej kwalifikacji przedsięwzięcia na podstawie przepisów rozporządzenia z 10 września 2019r., to, zdaniem Kolegium, merytoryczna ocena tej kwalifikacji mogłaby podlegać wyłącznie w postępowaniu odwoławczym, zaznaczając, że żadna ze stron nie wniosła odwołania od przedmiotowej decyzji. Kolegium podkreśliło również, że (…) nie jest natomiast możliwe dokonywanie nowych ustaleń, przeprowadzanie nowych dowodów, pozwalających na weryfikację kwalifikacji przedsięwzięcia w postępowaniu w sprawie nieważności decyzji. Stanowiłoby to naruszenie zasady trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej.

Starosta w swoich wypowiedziach dotyczących złożonego wniosku do SKO, przywoływał opinię sanepidu w tej sprawie. Zdaniem SKO (…) opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie nie była wiążąca dla Burmistrza Śremu, a zatem okoliczność niewzięcia jej pod uwagę nie może być uznana za rażące naruszenie.

Ważna jest sentencja, jaka znajduje się w końcowej części pisma. A oto jej treść:

(…) na Inwestorze ciąży obowiązek prowadzenia działalności w sposób jaki sam określił w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz na warunkach wyznaczonych treścią decyzji administracyjnych ( w tym decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Starostę Śremskiego). To na inwestorze ciąży ryzyko poniesienia konsekwencji odstępstw od warunków ustalonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz decyzjach administracyjnych”.

Od decyzji SKO Staroście Śremskiemu przysługuje formalna droga prawna w postaci odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Szanse na to, że sąd postanowi inaczej, niż orzekło Samorządowe Kolegium Odwoławcze są znikome, wynika to z przytoczonych racji w cytowanym piśmie. A poza tym sprawa jest już bezprzedmiotowa, bo Starosta Śremski wydał w międzyczasie firmie Capchem pozwolenie na budowę fabryki. Teraz wypada tylko bacznie przyglądać się i na bieżąco kontrolować, czy Inwestor postępuje zgodnie z deklarowanymi przez siebie warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniając zadeklarowane przez siebie warunki ochrony środowiska.

Jan Zalewski

A to ciekawe