17.5 C
Śrem
sobota, 24 lipca, 2021

Strona główna Aktualności Śrem Capchem wkrótce rozpocznie budowę fabryki
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -

Capchem wkrótce rozpocznie budowę fabryki

Z Joanną Pawlicką, projekt site managerem w firmie Capchem rozmawiamy o przygotowaniach do uruchomienia produkcji elektrolitu w fabryce w Śremie, a także o uwagach, jakie zgłaszają mieszkańcy miasta dotyczących ochrony środowiska naturalnego po uruchomieniu produkcji.

Firma Capchem Poland Sp. z o.o. ma pozwolenie na budowę fabryki elektrolitu w Śremie. Czy to był już ostatni etap formalno-prawny przed podjęciem przez firmę praktycznych działań mających na celu uruchomienie fabryki?

– Otrzymanie pozwolenia na budowę, a wcześniej pozytywnej decyzji środowiskowej, to dla nas kluczowe etapy formalne w ramach przygotowania do realizacji inwestycji. Zgodnie z polskim prawem, musimy jeszcze dopełnić wielu formalności m.in. uzyskać pozwolenie na użytkowanie, spełnienie wymagań wynikających ze specyfikacji ZZR (Zakładu Zwiększonego Ryzyka), pozwolenie na emisję i pozwolenie na odpady.

Zgodnie z zapowiedziami, fabryka ma rozpocząć produkcję elektrolitu w przyszłym roku. Czy ten termin jest realny?

– Start produkcji planujemy na pierwszą połowę 2022 roku i działamy zgodnie z założonym harmonogramem.

A skoro tak, to jakie działania trzeba podjąć „od zaraz” by był on możliwy i realny? Innymi słowy, jaka jest teraz „mapa drogowa” zmierzająca do pierwszej produkcji w fabryce?

– Po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę w ubiegłym tygodniu, obecnie aktualizujemy harmonogram główny, w tym zmianę harmonogramu dostawy sprzętu i przygotowywania prac dla przebudowy. Rekrutacja również będzie kontynuowana, uwzględniając aplikacje potrzebne zarówno na etapie realizacji projektu, jak i na przyszłym etapie operacyjnym.

Jaki będzie udział w procesie budowy fabryki miejscowych firm i dostawców?

– Od momentu przejęcia lokalizacji w Śremie współpracujemy z lokalnymi firmami w ramach serwisów, utrzymania obiektów, przepisów BHP, czy wszelkich zakupów realizowanych lokalnie. Miejscowe firmy będą przez nas również traktowane priorytetowo w procesie przebudowy fabryki.

Informacje na temat inwestycji chińskiej firmy w Śremie są żywo komentowane na forach społecznościowych. Pomijając wpisy obraźliwe czy wręcz wulgarne, są w nich również obawy o to, czy właściwie będzie chronione środowisko naturalne wokół fabryki.

– Zdajemy sobie sprawę, że Capchem wprowadza do Śremu innowacyjną technologię, budując w tym mieście pierwszy zakład związany z branżą elektromobilną. To naturalne, że sprawa rodzi pytania. Dlatego też staramy się na bieżąco odpowiadać na wszystkie wątpliwości różnymi kanałami: podczas spotkania online z mieszkańcami, drogą mailową oraz publikując informacje w lokalnych mediach i na naszej stronie internetowej. Dziś widzimy już efekt tych działań – wątpliwości jest znacznie mniej niż jeszcze kilka miesięcy temu i dostajemy coraz więcej sygnałów wsparcia dla naszej inwestycji. Czujemy wyraźnie, że coraz więcej osób przyjmuje nasze wyjaśnienia, przekonują ich również opinie niezależnych organów, takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Wody Polskie.

Mamy też oczywiście świadomość, że wciąż jest grupa osób, które nadal mają wątpliwości co do wpływu naszego zakładu na otoczenie. Komentarze czytamy na bieżąco, a jeśli pojawiają się tam nowe, merytoryczne wątki, których do tej pory nie poruszaliśmy, staramy się je na bieżąco wyjaśniać na stronie internetowej. Jesteśmy otwarci do konstruktywnej rozmowy z każdym, kto chciałby poznać fakty na temat naszej inwestycji.

Przypomnę, że szczegółowe informacje na temat ochrony środowiska i odpowiedzi na wszystkie wątpliwości znajdują się na www.capchemwpolsce.pl. Pytania cały czas można również przesyłać do nas drogą mailową, pod adresem srem@capchem.com

Mówi się, że komin fabryczny jest zbyt niski i że będzie przez niego ulatniało się do atmosfery dużo zanieczyszczeń. Mowa jest o 60 procentowej ochronie, co z resztą?

– Wysokość komina oraz skuteczność urządzenia oczyszczającego jest zgodna z istotnymi warunkami korzystania ze środowiska w fazie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wskazanymi w decyzji środowiskowej z dnia 21 sierpnia 2020 r. W przypadku naszej inwestycji będzie to filtr węglowy o skuteczności redukcji emisji na poziomie minimum 60%. Chcę podkreślić, że jest to zabezpieczenie wystarczające, by zapewnić brak negatywnego oddziaływania danej substancji na organizmy ludzi, zwierząt i roślin. Filtr jest tak dobrany, by wartości stężeń emisji były wielokrotnie niższe niż te, określone w polskim prawie. A zatem można w uproszczeniu stwierdzić, że skuteczność wykorzystanych w tym celu zabezpieczeń jest jeszcze wyższa niż wymagana. Punktem odniesienia jest tutaj Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Zakłady przemysłowe, w tym nasz, do takich pomiarów będą zobligowane prawem, emisje są również kontrolowane przez odpowiednie organy. To dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa.

Co tak naprawdę będzie się ulatniało przez komin? Jakie to będą związki chemiczne i czy są one groźne dla zdrowia i życia mieszkańców Śremu i okolic?

– Podczas prowadzenia procesu produkcji elektrolitu będzie następowała emisja substancji gazowych. Będą to chemikalia klasyfikowane jako węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz związki fluoru. Tak jak wspominałam w odpowiedzi na poprzednie pytanie, mając na uwadze obliczone stężenia danych substancji w powietrzu można stwierdzić, że nie będą one oddziaływać negatywnie na stan powietrza atmosferycznego i jednocześnie na organizmy żywe i uprawy rolne znajdujące się w okolicy.

Czy przed rozpoczęciem produkcji w fabryce będzie przeprowadzony audyt przez niezależnych ekspertów pod kątem zabezpieczeń zdrowia i życia pracowników i emisji szkodliwych cieczy, pyłów i gazów do środowiska naturalnego?

– Już na etapie decyzji środowiskowej, dokumentacja projektowa była weryfikowana przez niezależne organy, czyli Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, czy Wody Polskie. W kolejnych etapach procedury zmierzającej do uruchomienia produkcji, do zaopiniowania inwestycji będą zaangażowane również straż pożarna, nadzór budowlany, Sanepid. Wszystkie te instytucje są niezależne i reprezentują je eksperci w swoich dziedzinach.

Jak będzie wyglądała bieżąca kontrola przestrzegania przez firmę regulaminów i przepisów określających bezpieczną produkcję elektrolitu? Kto ją będzie sprawował?

– Firma Capchem wyposażona będzie w odpowiedni system wewnętrznego monitoringu. Wszystkie procesy będą monitorowane przez cały czas. Dodatkowo zgodnie z wymogami prawa odpowiednie organy będę kontrolować działalność spółki, w tym m.in.: Urząd Dozoru Technicznego, sanepid, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej.

Czy firma będzie informowała miejscową społeczność o wyłonieniu odbiorcy odpadów poprodukcyjnych powstałych w fabryce i sposobach ich utylizacji? Chodzi o beczki i inne zbiorniki którymi dostarczane będą komponenty do produkcji, a także odbiór i utylizacja ścieków poprodukcyjnych. Mieszkańcom chodzi o to, by nie powstało w pobliżu drugie składowisko odpadów niebezpiecznych zatruwających środowisko naturalne.

– Odpady będą zbierane na podstawie ich klasyfikacji oraz na bieżąco przekazywane firmom z uprawnieniami w zakresie gospodarki odpadami, co oznacza, że nie będą składowane na terenie zakładu oraz gminy. Obowiązujące przepisy ściśle określają, kto może być odbiorcą tego typu substancji – wyłącznie podmioty posiadające decyzję na przetwarzanie odpowiednich kodów odpadów. Konkretne firmy będziemy wybierać na dalszym etapie, aktualnie prowadzimy wstępne rozmowy.

Opakowania na nasze surowce i produkty są solidne oraz wielokrotnego użytku. Rzadko są one utylizowane przy normalnych warunkach użytkowania. Odpady przeznaczone do utylizacji będą gromadzone tymczasowo w szczelnie zamkniętych opakowaniach do przechowywania w specjalnie zaprojektowanej i wyposażonej w system monitoringu wiacie na naszej działce.

W odniesieniu do ścieków przemysłowych należy wskazać, że dokumentacja w tej sprawie była opiniowana przez Wody Polskie na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej, jak i przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych na zrzut ścieków i odprowadzanie wód wyjściowych z terenu inwestycji. To instytucja odpowiedzialna za ten obszar i w stosunku do inwestycji Capchem wydała pozytywną opinię.

Ścieki technologiczne poprzez odwodnienia liniowe i układ kanalizacji technologicznej będą transferowane na zakładową oczyszczalnie ścieków. Kanalizacja technologiczna została zaprojektowana w systemie dwuściankowym rura w rurze z kontrolą przecieku. Jest to bezpieczny system dla środowiska gruntowo wodnego.

Rozmawiał: Jan Zalewski

A to ciekawe

Muzeum Śremskie zyska nowe nagłośnienie i oświetlenie

- Podpisaliśmy umowę z Włodzimierzem Piesiakiem z Agencji Muzycznej Accord na dostawę nagłośnienia i oświetlenia do sali widowiskowej o wartości ponad 240 tys. zł....

Trwają półkolonie z Wartą Śrem i Adalbertus Dalewo

To już tradycja. Od kilku lat Warta Śrem organizuje letnie atrakcje dla dzieci. Tak też jest i w tym roku. Do współpracy dołączył Adalbertus...

Kolejne nowe auto zasili szeregi PSP Śrem

Jeszcze w tym roku PSP Śrem rozpisze ofertę na dostarczenie nowego samochodu kwatermistrzowskiego dla miejscowej jednostki. Zakup auta możliwy będzie dzięki otrzymaniu dofinansowania ze...