24.7 C
Śrem
środa, 17 sierpnia, 2022
Swiper demo
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
Strona głównaAktualnościŚremCapchem może rozpocząć inwestycję. Fabryka elektrolitu powstanie w Śremie
- reklama -spot_img
- reklama -spot_img
- reklama -spot_imgspot_img
spot_img

Capchem może rozpocząć inwestycję. Fabryka elektrolitu powstanie w Śremie

Starosta śremski Zenon Jahns podpisał 8 kwietnia br. decyzję zezwalającą inwestorowi, firmie Capchem Poland Sp z o.o. na rozpoczęcie budowy fabryki elektrolitu w Śremie.

Wniosek o pozwolenie na budowę firmy Capchem wpłynął do Starostwa Powiatowego w dniu 21 grudnia 2020 roku. Dotyczył on pozwolenia na budowę obejmującego m. in. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków magazynowych z częścią socjalno-biurową na budynek produkcyjny i produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową oraz budowę placu zbiorników magazynowych, budynku rozdzielni, budynku magazynowego, kotłowni, wiaty pomp i wiaty na gazy techniczne, przebudowy dróg, placów i chodników na terenie inwestycji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Do wniosku inwestor załączył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pełnomocnictwo i decyzję środowiskową wydaną przez Burmistrza Śremu w dniu 21 sierpnia 2020 roku.

Jak już informowaliśmy, starosta śremski pismem z dnia 22 stycznia 2021 roku wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Poznaniu o stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej, a pismem z dnia 5 lutego br. wniósł o wstrzymanie jej wykonania.

W dniu 9 lutego 2021 roku starosta śremski zawiesił z urzędu postępowanie dotyczące rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę, ze względu na toczące się przed SKO postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej.

Na tę decyzję starosty śremskiego 17 lutego br. pełnomocnik firmy Capchem Poland Sp. z o.o. wniósł zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda wielkopolski po zbadaniu akt sprawy, przesłanych mu wraz z zażaleniem, uchylił w całości zaskarżone postanowienie organu I instancji. Postanowienie ma charakter ostateczny.

Postanowienie wojewody wielkopolskiego zostało wraz z obszernym uzasadnieniem przesłane w dniu 25 marca na ręce starosty śremskiego i pełnomocnika firmy Capchem Poland Sp. z o.o. Na koniec, w pouczeniu zaznaczono, że stronom postępowania przysługuje skarga na powyższe Postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego. Jak zaznaczono w piśmie, skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym i zawierać m.in. „określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego”.

Po zapoznaniu się z decyzją wojewody wielkopolskiego starosta Zenon Jahns zdecydował o podpisaniu pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego zgodnie z wnioskiem inwestora.

A to ciekawe