12.2 C
Śrem
niedziela, 16 maja, 2021
Strona główna Aktualności Śrem Capchem może rozpocząć inwestycję. Fabryka elektrolitu powstanie w Śremie
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -

Capchem może rozpocząć inwestycję. Fabryka elektrolitu powstanie w Śremie

Starosta śremski Zenon Jahns podpisał 8 kwietnia br. decyzję zezwalającą inwestorowi, firmie Capchem Poland Sp z o.o. na rozpoczęcie budowy fabryki elektrolitu w Śremie.

Wniosek o pozwolenie na budowę firmy Capchem wpłynął do Starostwa Powiatowego w dniu 21 grudnia 2020 roku. Dotyczył on pozwolenia na budowę obejmującego m. in. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków magazynowych z częścią socjalno-biurową na budynek produkcyjny i produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową oraz budowę placu zbiorników magazynowych, budynku rozdzielni, budynku magazynowego, kotłowni, wiaty pomp i wiaty na gazy techniczne, przebudowy dróg, placów i chodników na terenie inwestycji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Do wniosku inwestor załączył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pełnomocnictwo i decyzję środowiskową wydaną przez Burmistrza Śremu w dniu 21 sierpnia 2020 roku.

Jak już informowaliśmy, starosta śremski pismem z dnia 22 stycznia 2021 roku wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Poznaniu o stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej, a pismem z dnia 5 lutego br. wniósł o wstrzymanie jej wykonania.

W dniu 9 lutego 2021 roku starosta śremski zawiesił z urzędu postępowanie dotyczące rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę, ze względu na toczące się przed SKO postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej.

Na tę decyzję starosty śremskiego 17 lutego br. pełnomocnik firmy Capchem Poland Sp. z o.o. wniósł zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda wielkopolski po zbadaniu akt sprawy, przesłanych mu wraz z zażaleniem, uchylił w całości zaskarżone postanowienie organu I instancji. Postanowienie ma charakter ostateczny.

Postanowienie wojewody wielkopolskiego zostało wraz z obszernym uzasadnieniem przesłane w dniu 25 marca na ręce starosty śremskiego i pełnomocnika firmy Capchem Poland Sp. z o.o. Na koniec, w pouczeniu zaznaczono, że stronom postępowania przysługuje skarga na powyższe Postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego. Jak zaznaczono w piśmie, skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym i zawierać m.in. „określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego”.

Po zapoznaniu się z decyzją wojewody wielkopolskiego starosta Zenon Jahns zdecydował o podpisaniu pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego zgodnie z wnioskiem inwestora.

A to ciekawe

Rozpoznajesz go? Policja prosi o pomoc

Ciało mężczyzny odkryto 16 stycznia na terenie jednej z posesji w Kłodzie w gminie Rydzyna. Przy zwłokach nie było żadnych dokumentów. Mężczyzna ubrany był w...

Luzowanie obostrzeń. Wraca gastronomia w ogródkach czy zdjęcie maseczek

Gastronomia po ponad półrocznym zamknięciu zaczynie się otwierać w sobotę. Na pełne otwarcie lokali musimy poczekać do 28 maja, ale już od jutra będzie...

Zawsze uśmiechnięty i pełen wigoru. Damian Wesołowski nowym dzielnicowym KPP Śrem

Sierżant sztabowy Damian Wesołowski w służbie Policji jest od 2006 roku. Od samego początku zawodowo związany jest ze Śremie. Najpierw służył w konwojówce, a...