24.7 C
Śrem
wtorek, 16 sierpnia, 2022
Swiper demo
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
Strona głównaAktualnościŚremCapchem zaprasza na spotkanie
- reklama -spot_img
- reklama -spot_img
- reklama -spot_imgspot_img
spot_img

Capchem zaprasza na spotkanie

Firma Capchem zaprasza wszystkich zainteresowanych budową zakładu produkcji elektrolitu w Śremie na spotkanie informacyjne. Przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz eksperci firmy Capchem Poland i AB Industry, odpowiedzialnej za projekt fabryki, przedstawią w szczegółach inwestycję i odpowiedzą na wszystkie nurtujące uczestników pytania.

Ze względu na pandemię, spotkanie odbędzie się w formule online – przez internet, w czwartek 18 lutego br., o godz. 17:00.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia pod adresem srem@capchem.com lub za pośrednictwem strony internetowej www.capchemwpolsce.pl.

Tydzień pyta – Capchem odpowiada.

Informowaliśmy już o stanowisku Starosty Śremskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę fabryki elektrolitu w Śremie. Starosta na sesji Rady Powiatu poinformował, że zawiesza postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę fabryki, dopóki nie zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości w tej sprawie.

Zwróciliśmy się do firmy Capchem z pytaniami w tej bulwersującej mieszkańców naszej gminy sprawie. Zamieszczamy je wraz z odpowiedziami, które otrzymaliśmy od Joanny Pawlickiej, Project Site Manager, Capchem Poland”.

Kiedy firma Capchem złożyła w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia na budowę fabryki?

– Wniosek o pozwolenie na budowę zakładu elektrolitu w Śremie złożyliśmy 21 grudnia 2020 roku.

Czy wraz z wnioskiem trafił tam komplet dokumentów koniecznych do podjęcia decyzji przez urząd?

– Zgodnie z procedurą, złożyliśmy komplet dokumentów koniecznych do podjęcia decyzji przez urząd, w tym m.in.: projekt budowlany wraz z załącznikami formalnymi. Do wniosku załączono również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która, zgodnie z przepisami, wiąże organ wydający pozwolenie na budowę. 25 stycznia uzupełniono wniosek o oryginały: decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków przemysłowych oraz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych.

Dostawaliśmy też sygnały z urzędu, że dokumentacja jest przygotowana bardzo dobrze i nie ma do niej uwag.

Czy konieczny był w takim przypadku Raport oddziaływania na środowisko, a jeżeli tak, to czy firma wnioskująca o decyzję jest zobowiązana do jego opracowania?

– Capchem działa w oparciu o przepisy prawa polskiego i europejskiego, dostarczając wszelkich informacji oraz analiz wymaganych przez właściwe organy administracyjne. W przypadku inwestycji w Śremie, działaliśmy zgodnie z wyznaczoną prawem procedurą. Zgodnie z przepisami przedsięwzięcie nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Capchem był zobligowany do uzyskania decyzji środowiskowej w oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia. Dbając jednak o to, aby wszechstronnie ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, opracowano ten dokument przy uwzględnieniu wymagań stawianych raportowi o oddziaływaniu na środowisko, mając na względzie uwarunkowania lokalne. Innymi słowy, choć formalnie dokument, w oparciu o który uzyskaliśmy decyzję środowiskową, nosił nazwę „karta informacyjna przedsięwzięcia”, w istocie przedstawiał również zagadnienia wymagane dla raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zrobiliśmy więc więcej, niż jest wymagane, mając nadzieję, że rozwieje to wszelkie wątpliwości.

Czy przedstawiciele firmy kontaktowali się ze Starostwem Powiatowym w Śremie w celu ustalenia spotkania, by rozwiać ewentualne wątpliwości Starosty? Jeżeli tak, to kiedy podejmowane były takie próby?

– Proponowaliśmy spotkanie kilkukrotnie. Pierwszy raz jeszcze w grudniu, za pośrednictwem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która wspiera nas w realizacji inwestycji w Polsce. Zaproszenie PAIH ponowił w styczniu. Oprócz tego, nasza firma dwukrotnie bezpośrednio proponowała spotkanie, raz telefonicznie i raz mailowo. W żadnym z tych przypadków starosta śremski nie wyraził zainteresowania rozmową. Cały czas jesteśmy gotowi do omówienia naszych planów i mamy nadzieję, że pan starosta zdecyduje się na spotkanie, szczególnie w obliczu wątpliwości, jakie pojawiają się wokół budowy naszego zakładu.

Jaką decyzję podejmie Capchem w sytuacji, gdy decyzja Starosty będzie odmowna?

– Do czasu otrzymania formalnej decyzji starostwa wraz z uzasadnieniem, trudno nam odnieść się do planów. Decyzja starostwa musi być umocowana prawnie, a zatem odnosić się do konkretnych braków w przedłożonej dokumentacji dotyczącej pozwolenia na budowę. Jeśli takie zostaną wskazane, oczywiście odpowiednio odpowiemy. Na razie jednak nikt ze strony urzędu nie zwracał się do nas z prośbą o uzupełnienie dokumentacji.

Czy firma rozważa inne lokalizacje fabryki w przypadku długotrwałego sporu prawnego?

– Zdecydowaliśmy się na inwestycję w Śremie ze względu na korzystne otoczenie biznesowe, dostęp do profesjonalnych kadr z doświadczeniem w branży chemicznej i dobre skomunikowanie z resztą kraju. Te kwestie są dla nas niezmiennie bardzo ważne i aktualnie nie rozważamy innych lokalizacji dla naszego zakładu.

Elektromobilność ma strategiczne znaczenie dla gospodarki Polski i rozwija się dynamicznie w ostatnich latach. Chiny i inne kraje azjatyckie stoją na czele tej branży. Capchem jest nie tylko jednym z wiodących graczy na rynku globalnym, ale też kluczowym ogniwem, uzupełniającym łańcuch dostaw w Europie. Sukces naszej inwestycji w Polsce będzie znakiem dla innych innowacyjnych technologicznie firm, że jest to dobry i stabilny rynek, co finalnie wzmocni wzrost gospodarczy całego kraju.

A to ciekawe