-1.4 C
Śrem
czwartek, 28 stycznia, 2021
Strona główna Aktualności Śrem Budżet na 2021 rok uchwalony
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -
- reklama -

Budżet na 2021 rok uchwalony

Rada Miejska na sesji w dniu 17 grudnia br. przyjęła budżet gminy na 2021 rok. Za przyjęciem budżetu przedłożonego przez burmistrza Śremu głosowało 11 radnych, opozycja bądź to głosowała przeciw (3 radnych) bądź wstrzymała się od głosu (6 radnych). Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Burmistrz Adam Lewandowski przedstawiając podstawowe założenia budżetowe na przyszły rok, stwierdził, że jest to budżet bezpieczny, a zarazem ostrożny. Zaznaczył, że z nadwyżki budżetowej, jaka będzie wynikiem oszczędnego gospodarowania budżetem tegorocznym, sfinansowane będą kolejne zadania inwestycyjne.

Przyszłoroczny budżet gminy po stronie dochodów to 220 358 685,48 zł, a po stronie wydatków zapisano kwotę 222 690 955,48 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2 332 270,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. Założono, że w przyszłym roku gmina wyemituje obligacje wartości 8 mln zł, przy czym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotę przeznaczy się kwotę 5 667 730 zł Wydatki majątkowe to kwota 19,3mln zł. Tu najwięcej środków pochłonie budowa kładki pieszo-rowerowej na kanałem ulgi rzeki Warta i ścieżki pieszo rowerowej Śrem – Zbrudzewo i w kierunku Mechlina za prawie 9 mln zł, na inwestycje drogowe, ulice i chodniki w gminie przeznaczy się 3,5 mln zł, na budowę cmentarza 1,5 mln zł. Zadłużenie gminy na koniec 2021 rok planuje się na 56 milionów 866 tysięcy złotych.

Gdy nadszedł czas na dyskusję nad przedłożonym budżetem, głos zabrała radna Barbara Ratajczak, która w imieniu klubu radnych Adama Lewandowskiego złożyła oświadczenie o poparciu całego klubu dla projektu budżetu, przedłożonego przez burmistrza.

Ale właściwa debata nad przedłożonym budżetem ograniczyła się jedynie do trzech wystąpień radnych, z czego radny Tomasz Jakuszek ograniczył się do pytania związanego z rozliczaniem kosztów wywozu odpadów komunalnych. Pozostałe dwa wystąpienia – radnych Marka Basaja i Grzegorza Wiśniewskiego dotyczyły konstrukcji budżetu, przy czym radny Basaj zgłosił wniosek o przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Pysząca. Wiosek w głosowaniu przepadł, bo rządząca większość zagłosowała za projektem budżetu przedstawionego przez burmistrza. Radny poinformował również radę o dużej ilości swoich wniosków, a było ich 26, jakie złożył do projektu budżetu i o negatywnym ich potraktowaniu w zdecydowanej większości, w trakcie prac nad budżetem. Podobną informacją podzielił się radny Wiśniewski, który najpierw zauważył, że nie było żadnej dyskusji z radnymi z opozycji na temat projektu budżetu w fazie jego powstawania, o swoich wnioskach również potraktowanych odmownie, a potem zwrócił radnym uwagę na duże niedoszacowanie jak chodzi o środki przekazywane na jednostki OSP na terenie gminy, które mają coraz więcej zadań, a środki pozostają na niezmienionym, niedoszacowanym poziomie.

I to w zasadzie wszystko, jak chodzi o debatę. Burmistrz odnosząc się do wniosku radnego Basaja, poinformował, że dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OPS Pysząca będzie możliwe z podziału nadwyżki budżetowej, zobowiązał się do tego pisemnie, informując komendanta powiatowego PSP. Żadnego głosu w dyskusji, ani oświadczenia nie było ze strony radnych z klubu PiS.

W głosowaniu 11 radnych opowiedziało się za przyjęciem budżetu, 3 radnych głosowało przeciw (Marek Basaj, Cezary Strzelec i Grzegorz Wiśniewski) a sześcioro radnych, w tym pięciu radnych PiS wstrzymało się od głosu. Nie wziął udziału w głosowaniu z przyczyn technicznych radny Piotr Mulkowski.

Jan Zalewski

Najczęściej czytane

Koronawirus w śremskiej podstawówce!

W Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie u jednej z uczennic potwierdzono zakażenie COVID-19. Natychmiast po uzyskaniu tej informacji dyrekcja placówki powiadomiła rodziców uczniów...

Pożar w Wyrzece. Trwa akcja gaśnicza płonącego budynku mieszkalnego

Krótko przed godziną 10 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze budynku w Wyrzece. Na miejscu jako piersi byli miejscowi ochotnicy z Wyrzeki, którzy ustalili,...

Ruszyły prace wokół ścieżki pieszo-rowerowej do Zbrudzewa

Kładka pieszo-rowerowa nad kanałem ulgi i ścieżka pieszo-rowerowa do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina to inwestycja, na którą mieszkańcy czekają od kilku lat. W...